Портфолио преподавателя Восточно-Казахстанского Государственного Университета имени Сарсена АманжоловаИманжанова Кульбарчин Тлеукановна
 День рождения: 11.05.1964
 Email: kuba_6164@mail.ru


Раздел 1. Личное портфолио

Степени и звания

Старший преподаватель
Образование
 • В 1985 получил(а) высшее образование в "УКПИ", по специальности "по специальности "Общетехнические дисциплины и труд"".
 • В 2014 получил(а) высшее образование в "магистратуру в "ВКГУ им.С.Аманжолова"", по специальности "по специальности "6М011000-"Физика"".
 • В 2017 получил(а) высшее образование в ""ВКГУ им.С.Аманжолова"", по специальности "Физика".
Должности
 1. Старший преподаватель кафедры "Кафедра физики", на факультете "Факультет естественных наук и технологий"
Профессиональный опыт
 • Общий стаж: 31 лет
 • Стаж работы в ВКГУ: 31 лет
Читаемые курсы
 1. Атомная физика
 2. Оптика
 3. Теория ядерных реакции
 4. Физика атома и атомного ядра
 5. Физика деления и синтеза ядер
 6. Физика
 7. Решения физических задач повышенной сложности
 8. Классическая механика
 9. Астрономия
 10. Введение физики атомного ядра
 11. Структуру атомного ядра
 12. Ядерная физика при низких энергиях
 13. Ядерная физика
Языки, на которых преподает
 1. Русский
 2. Казахский
Основное научное направление
Теория и методика профобразование
методы обучения, методика, физика, методы исследование
Научные интересы
Теория и методика профобразование
Исследовательское пространство
конкурсы, научные проекты
Научно-педагогические стажировки
АО Национальный центр повышения квалификации "Орлеу", 2016г., г.Алматы
Научные труды
Автор более 150 научно методических трудов, из них :
Монографий: 0
Публикаций в журналах, рекомендованных ККСОН: 6
Публикаций в журналах с ненулевым импакт-фактором, из баз данных "Web Of Science" и "SCOPUS": 1
Членство в научных организациях
член профсоюза ВКГУ им.С.Аманжолова


Раздел 2. Награды и поощрения

Вид награды Год получения Кем выдано Краткое описание
1 Грамота 2015 C.Аманжолов атындағы ШҚМУ, МФжТФ үздік баяндама жасаған студентке жетекшілігі үшін
2 Грамота 2015 ШҚӨҒПО Дарын орталығы жалпы білім беретін пәндерден оқушылар арасындағы республикалық олимпиаданың облыстық кезеңінің жоғары деңгейде өтуіне үлес қосқаны үшін
3 Грамота 2015 Ректор университета Бірыңғай ұлттық тестілеуге оқушыларды сапалы дайындау үшін пәндік және метапәндік білім мен білікті қалыптастыру жас мұғалімдерді білікті арттыру курсында педагог- шебер ретінде қатысқанға байланысты
4 Грамота 11.04.2016 Герасимовка орта мектебі шеберлік-сыныбын көрсеткені үшін
5 Грамота 11.04.2016 Ахмер орта мектебі шебер сыныбын ұйымдастырғаны үшін
6 Грамота 2015 А.Байтрсынов ат.№20 әдістемелік нұсқау мен мағыналы тәжірибе көрсеткені үшін
7 Грамота 2016 Тарбағатай ауданы Ы№Алтынсарин орта мектебі нәтижелі бағыт бере білгені үшін
8 Грамота 2016 факультет ЕНиТ эдвайзер специальностей магистратуры за своевременную и качественную подготовку докум
9 Грамота 2016 факультет ЕНиТ за проведение консультатций и подготовку к государственн контроля
10 Благодарственное письмо 2017 Ректор ВКГУ им.С.Аманжолова за руководство магистратуры кафедры
11 август 2017г ВКГУ им.С.Аманжолова
12 август, 2017 ВКГУ им.С.Аманжолова за участие в семинаре-тренинге «Роль эдвайзера в современном учебно-воспитательном процессе»
13 17.11.2017 ВКГУ им.С.Аманжолова «Білім алушылардың жетістіктерін заманауи бағалаудың тәсілдері» атты тренингке
14 17.11.2017 ВКГУ им.С.Аманжолова «Орта білім берудің мазмұнын жаңарту» атты тренингке
15 Благодарственное письмо ноябрь-декабрь 2017 ВКГУ им.С.Аманжолова магистранттар мен студенттері арасындаЭврика зерттеу клубының ғылыми жобасы


Раздел 5. Научно-исследовательская работа

--Нет информации--


Раздел 6. Научные достижения

 Публикации
Вид публикции Название статьи Место издания Дата издания Название журнала Объем (п.л.)
1 В научных изданиях других стран Жарықөткізгіш арқылы өткен жарықтың сынуын есептеу Издательство Берел ВКГУ им.С.Аманжолова 2015г Региональный Вестник Востока 0.31
2 В научных изданиях других стран Стандартты емес сабақты өткізу мәні изд. Берель ВКГУ 2015 Региональный Вестник Востока 0.31
3 В научных изданиях других стран Ғылыми-зерттеушілік дағдыны дамыту тәсілдері изд. Берель ВКГУ 2015 Региональный Вестник Востока 0.31
4 В научных изданиях других стран Циклды резонансты үдеткіштің магнит өрісіне әсерін анықтау изд. Берель ВКГУ 2015 Региональный Вестник Востока 0.31
5 В тематических журналах за рубежом Stimulating the Cognitive Activity of Students while Conducting Experimental Work Rome-Italy 2015 Mediterranean 1
6 В научных изданиях РК Физикадан сынып пен өздік жұмысының байланысы С.Аманжолов ат. ШҚМУ 2016 1
7 В научных изданиях РК Механикалық пен электромагниттік тербелістерінің өзара сәйкестігін дәлелдеу С.Аманжолов ат.ШҚМУ 2016 1
8 В научных изданиях РК Электростатика бөлімін демонстрация арқылы түсіндіру әдісі С.Аманжолов ат.ШҚМУ 2016 1
9 В научных изданиях РК Оқытудың инновациялық технологиясын тұлға қалыптастыруда пайдалану С.Аманжолов ат.ШҚМУ 2016 1
10 В научных изданиях РК Физикалық эксперименттік тапсырманың орындалу түрлері С.Аманжолов ат.ШҚМУ 2016 1
11 В научных изданиях РК Сәулелену кезіндегі ядролық реакцияның түзілуін есептеу С.Аманжолов ат.ШҚМУ 2016 1
12 В научных изданиях РК Реакторды басқарудың қуаттылығы мен өзгерту жылдамдығын анықтау С.Аманжолов ат.ШҚМУ 2016 1
13 В научных изданиях РК Атомның құрылысын есеп шығару арқылы меңгеру С.Аманжолов ат.ШҚМУ 2016 0.3
14 Публикации в БД РИНЦ, или в журналах, рекомендованных ККСОН Особенности преподавания предмета "Ядерная физика" на русском и на английском языках в казахских студенческих группах Россия, г.Екатеринбург 2017г Актуальные вопросы современных математических и естественных наук Выпуск IV 0.18
15 В научных изданиях РК Ядролардың түрленуі мен ішкі энергиялардың өзгерісі арқылы энергетикалық шығуын анықтау г.усть-Каменогорск 28 марта 2017 0.187
16 В научных изданиях РК Әртүрлі энергия үлесімен жұптастыру эффектісін анықтау г.усть-Каменогорск 28 марта 2017 0.187
17 В научных изданиях РК Оқушылардың психологиялық инерцияның жеңу әдісі г.усть-Каменогорск 28 марта 2017 0.188
18 Публикации в БД РИНЦ, или в журналах, рекомендованных ККСОН IT-технологиялар арқылы физиканы оқыту ерекшелігі г. Переяслав-Хмельницкий, Украина сентябрь, 2017 ХХVIII Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» 0.312
19 Публикации в БД РИНЦ, или в журналах, рекомендованных ККСОН Инклюзивті білім беру-білімдік жүйесін жаңартудың инновациялық шешімін анықтау г. Переяслав-Хмельницкий, Украина сентябрь, 2017 ХХVIII Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» 0.32
20 Публикации в БД РИНЦ, или в журналах, рекомендованных ККСОН Орта мекте физикасын жаңа заман негізінде проблемалық оқытудағы демонстрация және зертханалық жұмыс г.Переяслав-Хмельницкий, Украина февраль, 2018 Актуальные научные исследования в современном мире 0.44
21 Публикации в БД РИНЦ, или в журналах, рекомендованных ККСОН 12h18n1 and 34hnim ВКГТУ им Д.Серикбаева декабрь 2017г Вестник ВКГТУ 0.31
22 Публикации в БД РИНЦ, или в журналах, рекомендованных ККСОН implantation ВКГТУ им.Д.Серикбаева март, 2018 Вестник ВКГТУ 0.44
23 В научных изданиях РК Электр тогы бөлімін оқытуда мультимедиялық технологияны қолданудың маңызы Украина 28.02.2019 0.4
24 В научных изданиях РК Развитие ускорительной техники Украина 27.11.2018 0.4
25 В научных изданиях РК Современные источники энергии Украина 27.11.2018 0.37
26 В научных изданиях РК Люминесценция РФ г.Курск 25.12.2018 0.4
27 В научных изданиях РК Урановое топливо: от руда до утилизации Украина 27.11.2018 0.3
 Участие с докладами и сообщениями в конференциях, симпозиумах, семинарах
Цель участия Место проведения Уровень мероприятия Номер сертификата
1 проведение семинара с привлечением учителей школ, колледжей области и города, работадателей ВКГУ им.С.Аманжолова Региональный 0
2 проведение мастер -класса для преподавателей педагогческих специальностей ВКГУ им.С.Аманжолова, уч корпус №7 Региональный 0
3 облыстық олимпиадаға қатысқан оқушылардың физика мұғалімдеріне арналған ВКГУ им.С.Аманжолова, уч корпус №7 Региональный 0
4 Физика мамандығының ұстаздарының дамуына ҚР РК 3