Портфолио преподавателя Восточно-Казахстанского Государственного Университета имени Сарсена АманжоловаКилыбаева Гульнур Кенжеканкызы
 День рождения: 23.05.1984
 Email: eraly.balym@mail.ru


Раздел 1. Личное портфолио

Степени и звания

Старший преподаватель
Образование
Должности
  1. Старший преподаватель кафедры "Кафедра педагогического образования и менеджмента", на факультете "Факультет психологии, педагогики и культуры"
Профессиональный опыт
  • Общий стаж: 13 лет
  • Стаж работы в ВКГУ: 9 лет
Читаемые курсы
Языки, на которых преподает
  1. Казахский
Основное научное направление
5В010100 Дошкольное обучение и воспитание
5В010200 Педагогика и методика начального обучения
Научные интересы
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің технологиялық құзыреттілігін дамытудың жолдары
Научно-педагогические стажировки
26.04.2014-"Өрлеу" "Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы" АҚ
29.01.2016 "Назарбаев зияткерлік мектептері" ДББҰ педагогикалық шеберлік орталығы
Научные труды
Автор более 40 научно методических трудов, из них :
Монографий: 0
Публикаций в журналах, рекомендованных ККСОН: 6
Публикаций в журналах с ненулевым импакт-фактором, из баз данных "Web Of Science" и "SCOPUS": 4


Раздел 2. Награды и поощрения

Вид награды Год получения Кем выдано Краткое описание
1 Грамота апрель, 2016 Өскемен қаласы әкімдігінің "Орталықтандырылған кітапханалар жүйесі" КММ тәрбиешілерге мастер класс жүргізгенім үшін алғыс хат
2 Грамота 13 апрель 2016 Центр "Дарын" состав жюри
3 Грамота май, 2016 Өскемен қаласы, А.Байтұрсынов атындағы №20 орта мектебі Жас ұрпақты тәрбиелеуге мектеп өміріне белсене қатысып, оқу-тәрбие үрдісіне үлес қосқан үшін
4 Грамота 2016 ВКГУ ЦПК Қазіргі білім беру жүйесі: мәселелері мен даму болашағы
5 Грамота 29.03.2016 КАСУ Мұғалім мен оқушының субьектілік қарым-қатынастарын дамыту тәсілдері атты мастер классқа қатысқаны үшін
6 Грамота 2016 С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Құндылық бағдарлы білім беру идеясын жүзеге асыру: мәселелер, ізденістер, шешімдер атты Халықаралық конференцияға қатысқаны үшін
7 Благодарственное письмо 12.09.2016 "А.Байтұрсынов атындағы №20 орта мектебі" КММ. Жас ұрпақты тәрбиелеуде мектеп өміріне белсене араласып, оқу-тәрбие үрдісіне үлес қосқаны үшін алхыс хат
8 Благодарственное письмо 31.03.2017 "Учебно-исследовательский экобиоцентр" акимата г. Усть-Каменогорск за активную и творческую работу в составе жюри
9 Грамота 29.01.2018 "ZIAT"-Ғылыми-әдістемелік орталығы "Заманауи ғылым" атты Республикалық студенттердің ғылыми жұмыстар сайысында жетекшілік етіп, жүлдегер атанғаны үшін


Раздел 5. Научно-исследовательская работа

--Нет информации--


Раздел 6. Научные достижения

 Публикации
Вид публикции Название статьи Место издания Дата издания Название журнала Объем (п.л.)
1 В научных изданиях РК Бастауыш мектеп пәндерін окыту үрдісінде ақпараттық-коммуникациялық технология құралдарын және интерактивтік жабдықтарды пайдаланудың дидактикалық алғы шарттары г.Усть-Каменогорск, ВКГУ им.С.Аманжолова "Берел" 16-17/04/2015 0.4
2 В научных изданиях РК Бастауыш мектеп пәндерін оқыту үрдісінде ақппараттық-коммуникациялық технология құралдарын және интерактивтік жабдықтарды пайдаланудың құзыреттілігін қалыптастыру С.Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел баспасы 15-16/04/2015 0.5
3 В научных изданиях РК Бастауыш сыныптардағы бейнелеу өнері сабағында оқушылардың креативтілігін қалыптастырудың әдістемелік негізі г.Усть-Каменагорск, Вестник КАСУ 15.014.2015 0.5
4 В научных изданиях РК Диологттық оқыту арқылы студенттердің белсенділін арттырудың жолдары ВКГУ апрель, 2016 0.3
5 В научных изданиях РК Жаңа әдіс-жарқын болашақ кілті Астана 29.01.2016 0.5
6 В научных изданиях других стран Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігі Прага апрель, 2016 VEDA TECHNOLOGIA KROK DO BUDOUCNOSTI-2016 0.5
7 В научных изданиях других стран БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДАҒЫ БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ КРЕАТИВТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗГІ Өскемен, Қазақстан-американдық еркін университеті қазан 2015 Вестник Казахстанско-Американского Свободного Университета, Выпуск 1 ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ научный журнал 0.3
8 Публикации в БД РИНЦ, или в журналах, рекомендованных ККСОН Қалыптастырушы бағалаудың ерекшеліктері мен қолдану тиімділігі ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды» 25.08.2017 ХXVIII Международной научной конференции «Актуальные научные исследования в современном мире» (заочно) 0.5
9 В научных изданиях РК Білім беруде қалыптастырушы бағалаудың ерекшеліктері мен қолдану тиімділігі ВКГУ им. С.Аманжолова май,2017 0.4
10 В научных изданиях РК Бейнелеу өнері сабақтарында дидактикалық ойындарды қолданудың жолдары Қазақстан-Американдық еркін университеті қыркуйек, 2017 0.5
11 В научных изданиях других стран Қалыптастырушы бағалаудың ерекшеліктері мен қолдану тиімділігі Украина (Переяслав-Хмельницкий сентябрь, 2017 Актуальные вызовы современной науки (ХІХ Международная научная конференция) 0.3
 Участие с докладами и сообщениями в конференциях, симпозиумах, семинарах
Цель участия Место проведения Уровень мероприятия Номер сертификата
1 Участие в онлайн-семинаре на тему "Новые учебно-методические Комплексы как ресурс обновление содержание казахстанского образования" проведенный издательством "Алматы кітап баспасы" г.Усть-Каменогорск, ВКГУ им.С.Аманжолова РК -
2 "Қазіргі білім беру жүйесі:мәселелері мен даму болашағы" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік ВКГУ им.С.Аманжолова РК -
3 Гендерный подход в педагогике и психологий (72 часа) ВКГУ им. С.Аманжолова Страны дальнего и ближнего зарубежья -
4 Тәрбиешілердің педагогикалық шеберлігін арттыру (мастер класс) Өскемен қаласы әкімдігінің"ОКЖ" КММ Региональный 12
5 профориентационная работа "Мастер класс" ВКГУ им. С.Аманжолова 1 корпус 236 ауд Региональный №25
6 состав жюри Учебно-исследовательский экобиоцентр РК -
7 ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған "Жастар. Бастамалар. Шығармашылық. Жетістік" атты астар Форум ВКГУ им.С.Аманжолова Региональный -
8 Участие в семинаре "Формирование правовой и антикорупционной культуры студентов" ВКГУ им. С.Аманжолова Региональный 0
9 Ярмарка вакансий ВКГУ им.С.Аманжолова 111 ауд Региональный -