Портфолио преподавателя Восточно-Казахстанского Государственного Университета имени Сарсена АманжоловаКилыбаева Гульнур Кенжеканкызы
 День рождения: 23.05.1984
 Email: eraly.balym@mail.ru


Раздел 1. Личное портфолио

Степени и звания

Старший преподаватель
Образование
Должности
  1. Старший преподаватель кафедры "Кафедра педагогического образования и менеджмента", на факультете "Факультет психологии, педагогики и культуры"
Профессиональный опыт
  • Общий стаж: 13 лет
  • Стаж работы в ВКГУ: 9 лет
Читаемые курсы
Языки, на которых преподает
  1. Казахский
Основное научное направление
5В010100 Дошкольное обучение и воспитание
5В010200 Педагогика и методика начального обучения
Научные интересы
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің технологиялық құзыреттілігін дамытудың жолдары
Научно-педагогические стажировки
26.04.2014-"Өрлеу" "Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы" АҚ
29.01.2016 "Назарбаев зияткерлік мектептері" ДББҰ педагогикалық шеберлік орталығы
Научные труды
Автор более 40 научно методических трудов, из них :
Монографий: 0
Публикаций в журналах, рекомендованных ККСОН: 6
Публикаций в журналах с ненулевым импакт-фактором, из баз данных "Web Of Science" и "SCOPUS": 4


Раздел 2. Награды и поощрения

Вид награды Год получения Кем выдано Краткое описание
1 Грамота апрель, 2016 Өскемен қаласы әкімдігінің "Орталықтандырылған кітапханалар жүйесі" КММ тәрбиешілерге мастер класс жүргізгенім үшін алғыс хат
2 Грамота 13 апрель 2016 Центр "Дарын" состав жюри
3 Грамота май, 2016 Өскемен қаласы, А.Байтұрсынов атындағы №20 орта мектебі Жас ұрпақты тәрбиелеуге мектеп өміріне белсене қатысып, оқу-тәрбие үрдісіне үлес қосқан үшін
4 Грамота 2016 ВКГУ ЦПК Қазіргі білім беру жүйесі: мәселелері мен даму болашағы
5 Грамота 29.03.2016 КАСУ Мұғалім мен оқушының субьектілік қарым-қатынастарын дамыту тәсілдері атты мастер классқа қатысқаны үшін
6 Грамота 2016 С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Құндылық бағдарлы білім беру идеясын жүзеге асыру: мәселелер, ізденістер, шешімдер атты Халықаралық конференцияға қатысқаны үшін
7 Благодарственное письмо 12.09.2016 "А.Байтұрсынов атындағы №20 орта мектебі" КММ. Жас ұрпақты тәрбиелеуде мектеп өміріне белсене араласып, оқу-тәрбие үрдісіне үлес қосқаны үшін алхыс хат
8 Благодарственное письмо 31.03.2017 "Учебно-исследовательский экобиоцентр" акимата г. Усть-Каменогорск за активную и творческую работу в составе жюри
9 Грамота 29.01.2018 "ZIAT"-Ғылыми-әдістемелік орталығы "Заманауи ғылым" атты Республикалық студенттердің ғылыми жұмыстар сайысында жетекшілік етіп, жүлдегер атанғаны үшін
10 Благодарственное письмо 2019 ВКГУ им.С.Аманжолова X-Республикалық пәндік олимпиадасына команда дайындағаны үшін
11 2019 ВКГУ им.С.Аманжолова "Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында әлеуметтендірудің инновациялық механизмі атты шеберлік сыныбы"
12 2019 ВКГУ им.С.Аманжолова Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша X Республикалық пәндік олимпиадасына қатысқаны үшін
13 Благодарственное письмо 2019 ВКГУ им.С.Аманжолова "Педагогикалық ассорти" педагогикалық мамандық студенттері арасындағы интеллектуалдық сайысқа команда дайындағаны үшін
14 21.01.2019 "Бөбек" Астана Халықаралық ғылыми конференцияға қатысқаны үшін
15 07.12.2018 "Бөбек"Астана Халықаралық клнференцияға қатысқаны үшін
16 27.10.2018 Украина Халықаралық ғылыми конференцияға қатысқаны үшін
17 18-21 ноябрь, 2018 г.София Халықаралық ғылыми конференцияға қатысқаны үшін
18 07-15 декабрь 2018 Польша Халықаралық ғылыми конференцияға қатысқаны үшін
19 30.10.-07.12.2018 г. Шеффилд Халықаралық ғылыми конференцияға қатысқаны үшін
20 16.11.2019 КАСУ "Жаңартылған білім мазмұны жағдайындағы пәндерді оқытудың теориялық және әдістемелік аспектілері" әдістемелік семинар


Раздел 5. Научно-исследовательская работа

--Нет информации--


Раздел 6. Научные достижения

 Публикации
Вид публикции Название статьи Место издания Дата издания Название журнала Объем (п.л.)
1 В научных изданиях РК Бастауыш мектеп пәндерін окыту үрдісінде ақпараттық-коммуникациялық технология құралдарын және интерактивтік жабдықтарды пайдаланудың дидактикалық алғы шарттары г.Усть-Каменогорск, ВКГУ им.С.Аманжолова "Берел" 16-17/04/2015 0.4
2 В научных изданиях РК Бастауыш мектеп пәндерін оқыту үрдісінде ақппараттық-коммуникациялық технология құралдарын және интерактивтік жабдықтарды пайдаланудың құзыреттілігін қалыптастыру С.Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел баспасы 15-16/04/2015 0.5
3 В научных изданиях РК Бастауыш сыныптардағы бейнелеу өнері сабағында оқушылардың креативтілігін қалыптастырудың әдістемелік негізі г.Усть-Каменагорск, Вестник КАСУ 15.014.2015 0.5
4 В научных изданиях РК Диологттық оқыту арқылы студенттердің белсенділін арттырудың жолдары ВКГУ апрель, 2016 0.3
5 В научных изданиях РК Жаңа әдіс-жарқын болашақ кілті Астана 29.01.2016 0.5
6 В научных изданиях других стран Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігі Прага апрель, 2016 VEDA TECHNOLOGIA KROK DO BUDOUCNOSTI-2016 0.5
7 В научных изданиях других стран БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДАҒЫ БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ КРЕАТИВТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗГІ Өскемен, Қазақстан-американдық еркін университеті қазан 2015 Вестник Казахстанско-Американского Свободного Университета, Выпуск 1 ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ научный журнал 0.3
8 Публикации в БД РИНЦ, или в журналах, рекомендованных ККСОН Қалыптастырушы бағалаудың ерекшеліктері мен қолдану тиімділігі ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды» 25.08.2017 ХXVIII Международной научной конференции «Актуальные научные исследования в современном мире» (заочно) 0.5
9 В научных изданиях РК Білім беруде қалыптастырушы бағалаудың ерекшеліктері мен қолдану тиімділігі ВКГУ им. С.Аманжолова май,2017 0.4
10 В научных изданиях РК Бейнелеу өнері сабақтарында дидактикалық ойындарды қолданудың жолдары Қазақстан-Американдық еркін университеті қыркуйек, 2017 0.5
11 В научных изданиях других стран Қалыптастырушы бағалаудың ерекшеліктері мен қолдану тиімділігі Украина (Переяслав-Хмельницкий сентябрь, 2017 Актуальные вызовы современной науки (ХІХ Международная научная конференция) 0.3
12 Публикации в БД РИНЦ, или в журналах, рекомендованных ККСОН БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ КӨРКЕМ ӨНЕР САБАҚТАРЫНДА ҚИЯЛЫН ДАМЫТУ МАҢЫЗЫ Алматы №1 (74) журнал 2019 (1) НиЖ Казахстана ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ. НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАКСТАНА 0.5
13 В научных изданиях РК «Рухани жаңғыру» аясында бастауыш сынып оқушыларының ұлттық құндылықтарын қалыптастырудың теориясы Астана 01.12.2019 0.5
14 В научных изданиях РК Графика шығармалары арқылы оқушылардың қиялын дамыту Астана 01.12.2019 0.5
15 В научных изданиях РК «Мектеп жасына дейінгі балаларға экологиялық тәрбие беру» Астана 01.12.2018 0.5
16 Публикации в БД РИНЦ, или в журналах, рекомендованных ККСОН МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ КРЕАТИВТІЛІГІН ДАМЫТУ Алматы тамыз, 2019 ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ. НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАКСТАНА. №1 (74) журнал 2019 (1) НиЖ Казахстана 0.5
17 В научных изданиях других стран Дидактикалық материалдарды қолдану арқылы топтық жұмысты ұйымдастырудың ерекшеліктері Выпуск 10 (42) Часть 5 (Украйна) Қазан, 2018 Актуальные научно- исследования в современном мире» 0.5
18 В научных изданиях других стран Мектеп жасына дейінгі балаларға сенсорлық тәрбие берудің теориялық негіздері Science and Education Ltd (Англия) Қазан 2018 «Вести современной науки – 2018» 0.5
19 В научных изданиях других стран Балабақша балаларының ұсақ қол моторикасын дамытудың жолдары Бял ГРАД-БГ (г.София, Болгария) Қараша 2018 «Достижения высшей школы – 2018» 0.5
20 В научных изданиях других стран Мектеп жасына дейінгі балалардың әлеуметтік-мәдениетін қалыптастырудың теориялық негіздері Sp. z o.o. “Nauka Istudia”,(Przemysl , Польша) Қараша 2018 «Наука и образование без границ – 2018» 0.5
21 Публикации в БД РИНЦ, или в журналах, рекомендованных ККСОН ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ ДУ В ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Алматы 2019 Вестник АПН 8
 Участие с докладами и сообщениями в конференциях, симпозиумах, семинарах
Цель участия Место проведения Уровень мероприятия Номер сертификата
1 Участие в онлайн-семинаре на тему "Новые учебно-методические Комплексы как ресурс обновление содержание казахстанского образования" проведенный издательством "Алматы кітап баспасы" г.Усть-Каменогорск, ВКГУ им.С.Аманжолова РК -
2 "Қазіргі білім беру жүйесі:мәселелері мен даму болашағы" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік ВКГУ им.С.Аманжолова РК -
3 Гендерный подход в педагогике и психологий (72 часа) ВКГУ им. С.Аманжолова Страны дальнего и ближнего зарубежья -
4 Тәрбиешілердің педагогикалық шеберлігін арттыру (мастер класс) Өскемен қаласы әкімдігінің"ОКЖ" КММ Региональный 12
5 профориентационная работа "Мастер класс" ВКГУ им. С.Аманжолова 1 корпус 236 ауд Региональный №25
6 состав жюри Учебно-исследовательский экобиоцентр РК -
7 ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған "Жастар. Бастамалар. Шығармашылық. Жетістік" атты астар Форум ВКГУ им.С.Аманжолова Региональный -
8 Участие в семинаре "Формирование правовой и антикорупционной культуры студентов" ВКГУ им. С.Аманжолова Региональный 0
9 Ярмарка вакансий ВКГУ им.С.Аманжолова 111 ауд Региональный -
10 кәсіби бағыт бағдар Өскемен қаласы әкімдігінің №15 орта мектебі Региональный №2546
11 25 лет КАСУ: Форум выпусников КАСУ Страны дальнего и ближнего зарубежья №725